En kulinarisk reise - et familieprosjekt

Hva er NYTNORGE

Hva er NYTNORGE
nytnorge_test1_940_530_90_s
Kilde: matmerk

NYT NORGE er et informasjonsmerke for norsk mat. NYT NORGE gjør det enkelt for deg å velge norske matprodukter i butikken.

Norske råvarer

NYT NORGE-merket garanterer bruk av norske råvarer. Kjøtt, egg og melk er alltid fra Norge. For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, eksempelvis salt, ris og sukker som vi ikke produserer her til lands.

Videreforedlet i Norge

NYT NORGE stiller krav til at matvarene i sin helhet er produsert av virksomheter som er lokalisert i Norge.

Kvalitetssikret

Når du velger et produkt merket med NYT NORGE, er du sikret at råvaren kommer fra et gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder og at dette kan dokumenteres.

Kravene til NYT NORGE:

  • Råvarene skal være norske.
  • Råvarene skal være produsert på gårdsbruk som følger et bestemt kvalitetssystem, kan dokumentere dette og følges opp av råvaremottaker.
  • Det mest brukte internkontrollsystemet er KSL (Kvalitetssystem i landbruket). Det brukes av 97% av norsk bønder og ble anerkjent som en Bransjestandard av Mattilsynet i 2012.
  • Produktene skal være laget av bedrifter som er lokalisert i Norge.
  • For kjøtt, melk og egg gjelder 100% norsk opprinnelse
  • For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25% ikke-norske ingredienser, som f.eks salt, ris og sukker

Kilde: Matmerk

Kommentarer

kommentar