En kulinarisk reise - et familieprosjekt

Stikkord: lokalmat

Vi ønsker forandring

Vi ønsker forandring

Vi nærmer oss slutten av året på norsk kosthold og én ting er hvertfall helt sikkert: Vi er lei. Vi er lei av å spørre, vi er lei av dårlig utvalg, vi er lei av å leite, vi er lei av dårlig merking og vi er lei av matlureri. Vi er oppgitt over at vi hele tiden blir forsøkt lurt av villedende produktnavn, fine bilder eller flagg.

Norsk lokalmat på en av verdens største matmesser! Grüne Woche

Norsk lokalmat på en av verdens største matmesser! Grüne Woche

En av verdens største matmesser, Internationale Grüne Woche i Berlin går av stabelen i helga. 18 aktørar frå fjordfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland. Deriblandt Gode Greier fra Ulsteinvik! Utstillerene fra fjordfylkene: Hansgarden Hansgarden ligger på Gjemnes, Nordmøre. De produserer økologisk storfekjøtt og melk, […]

Volda elektriske Mylne (Mylnå)

Volda elektriske Mylne (Mylnå)

4 67545_thumb images-2mel_mylna

Det startet i 1864

Nikolai Rasmusson Heltne «Malar-Nikolai» kom til Volda fra Skien i 1864, han ble da en del av byggeprosessen til den vanndrevne «Guanomylnå på Rotset». Aarflot-karane som sto bak mente det skulle være forretning i å male korn for andre bønder, men de fleste fortsatte å male på egne “gårdskverner”. Det ble derfor vanskelig å få tak i korn og de satset heller på produksjon av Guano. Fiskeavfall ble fraktet hjem, tørket og malt, etterspørsel etter gjødsel var stor og de gikk en god tid i møte. Etterhvert ble det startet guanomøller nærmere sjøen og Mylna ble utkonkurrert. I 1930 ble Mylna flytta og elektrifisert og aksjeselskapet Volda Elektriske Mylne AS ble opprettet.

Mylna i Volda fortsatte å male på de gamle kvernsteinene og ble etterhvert enerådende på Sunnmøre. Etter den tid har så godt som alle tilsvarende anlegg i Norge enten blitt modernisert eller nedlagt.

Eneste mølle av sitt slag igjen i Norge

På 1930-tallet ble steinkverner, skallmaskin og valsestol kjøpt inn og produksjonen besto av ulike typer matmel, samt byggrøpp og valsa havre til dyrefôr. På 50-tallet ble det vanlig at møller ble byttet ut med hammerkverner og valsemøller, men dette var en dyr investering som de fleste bygdemøller ikke hadde råd til og mange møller ble avviklet. Mylna i Volda fortsatte å male på de gamle kvernsteinene og ble etterhvert enerådende på Sunnmøre. Etter den tid har så godt som alle tilsvarende anlegg i Norge enten blitt modernisert eller nedlagt.

Produksjonen fortsetter, om enn i svært liten målestokk

Malar-familien” var delaktige i driften av Mylna helt frem til 70-tallet, da overtok Felleskjøpet virksomheten og Mylna fungerte som et innkjøpslag i samarbeid med bøndene i Voldaområdet. På 80-tallet ble det bygd nytt lager og ny butikk og under utbygginga ble en av steinkvernene fjernet, men resten av Mylneutstyret ble tatt vare på og vedlikeholdt.
I 1999 ble Mylna nedlagt etter mye protester, men bare to år senere kjøper Elias Moe Mylna, han er den siste disponenten fra Felleskjøpstida. De gamle kvernene og maskiner blir opprustet med tanke på økt salg til butikk og bakerikjeder.

Kornet blir fortsatt malt på de gamle steinene og i motsetning til hammerkverner kan den male korn med skallet på. Melet blir derfor mer fiberrikt. Ingen andre møller i dag klarer å male hele speltkorn til fint mel med 30 % kostfiber eller seljekvister til fint brødmel.

Mylna i dag

Kornet blir fortsatt malt på de gamle steinene og i motsetning til hammerkverner kan den male korn med skallet på. Melet blir derfor mer fiberrikt. Ingen andre møller i dag klarer å male hele speltkorn til fint mel med 30 % kostfiber eller seljekvister til fint brødmel. Mylnå hadde og to vedfyrte platetørkere, disse er og intakt, der den ene er i bruk og har fått elektrisk oppvarming. Mylnå tar aktivt vare på gammelt håndverk, teknikker og tradisjoner i produksjonen av meltyper som har vært borte fra butikkene i flere tiår.
I 2008 ble Mylna tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa fra norsk kulturarv.

67594_thumb gdci0sxww0bp4iprcryv-2

Fremtidsplaner

Det var tidligere en kafé tilknyttet Mylna, men den ble nedlagt i 2014. På nettsidene sine skriver de at: «Mylnå samarbeider no med eit par bakarar om utvikling og drift av nytt, stort bakeri og ny flott kafé mot sjøsida i samband med ombygging av storelageret».

De har et stort utvalg av meltyper og melet er norsk og økologisk. Du er å få kjøpt hos flere dagligvarebutikker på Sunnmøre, Sunkost i Volda og i nettbutikken.
Det finnes også hos enkelte dagligvare- og helsekostbutikker, samt gårdsutsalg andre steder i landet – spør i din nærbutikk.